SIKÇA SORULAN SORULAR

Çalışanlar ve İşverenler Tarafından Sıkça Sorulan Sorular

S.S.1-Hangi mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunludur?

– 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Söz konusu mesleklerin isimleri;

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2018/1) 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2019/1)

S.S.2-Zorunlu Mesleklerde Cezai işlem uygulanmaması için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini ne zaman almam gerekmektedir?

– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile de 26 olmak üzere toplam 143 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Beşinci tebliğ ile 26 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (03/10/2020’dan itibaren) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

S.S.3-Belge alma zorunluluğu olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi dışında hangi belgeler geçerlidir?

– 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar (meslek lisesi, ön lisans veya lisans)
– Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal
bilgilerine ilişkin muafiyet tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

S.S.4-Belge alma zorunluluğu olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmaması halinde ne kadar ceza öderim?

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 627 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

S.S.5-Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almak isteyenlere Sınav ve Belge teşvik ücreti ne kadar ?

– Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2021  yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

S.S.6-Belge zorunluluğu olan mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanırsam sınav ücreti ne zaman iade ediliyor?

– Kişinin teşvikten yararlanma talebinin PRS Belgelendirme kuruluşu tarafından MYK’ye bildirildiği tarihi takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında sınav ücretleri iade edilmektedir.

S.S.7-Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanmak için neler yapmak gerekiyor?

– Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusu yaparken teşvikten yararlanmak istediklerini bildirmeleri ve kendilerine ait banka hesap numarası bilgisi vermeleri yeterlidir. Sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları sınav ücretleri kendilerine iade edilmekte ve bu kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

S.S.8-Sınav ücretini işverenim ödeyebilir mi ve geri ödeme işverenime yapılabilir mi?

– 10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenler) tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş personelin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.
İşverene geri ödeme süresi sınavı kazanan adaylar için PRS Belgelendirme kuruluşu tarafından MYK’ye bildirildiği tarihi takip eden 3- 7 iş günüdür.

S.S.9-2013 yılında yayımlanmış Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik geçersiz mi oldu?

– Hayır, geçerliliği devam etmektedir ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde belirtilen meslekler için ilgili Yönetmelik hükümleri değil 5544 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.

S.S.10-Çalışanlarımın meslekleri, belge zorunluluğu olan mesleklerin isimleri ile tam olarak uyuşmuyor. Çalışanlarımın belge alması gerekip gerekmediğine nasıl karar vereceğim?

– PRS Belgelendirme, çalışanların yaptığı görev ve işlemler, ulusal yeterliliklerde ki öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri karşılaştırılarak hangi ulusal yeterlilikte belge alınması gerektiğine çalışanların Meslek Analizlerini yaparak karar vermektedir.

S.S.11-Personelin meslek lisesinde belge zorunluluğu getirilen sektöre ait diploması var,  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi de alması gerekir mi?

– Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine ilişkin muafiyet tablosuna ulaşmak için tıklayınız.
İlgili tabloda belirtilen bölümlerde ustalık belgesi veya diplomaya sahip olan kişilerin ilave olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmemektedir.

S.S.12-Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği eğitimler ve eğitim belgeleri geçersiz mi oldu?

– Hayır, eğitim ihtiyacı olan kişiler eğitim almaya devam etmektedir. Ustalık belgesi ve diploma dışındaki belgeler 5544 sayılı Kanun gereği çalışma şartını karşılamadığı için kalfalık belgesi, katılım belgesi, geçici ustalık belgesi vb. sahiplerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.

S.S.13-Tebliğlerde bizim mesleklerimiz var ancak işyerim az tehlikeli sınıfta yer alıyor, yine de belge almamız gerekir mi?

– İş yerinin değil mesleğin tehlike sınıfı dikkate alınarak belge alma zorunluluğu getirilen meslekler belirlenmektedir. İşyeriniz az tehlikeli sınıfa da girse Tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalışanlarınız varsa MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

S.S.14-Kamu çalışanlarının da belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde belge alması gerekiyor mu?

– Evet, gerekiyor. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğunda kamu veya özel sektör ayrımı yoktur, zorunluluk tüm çalışanları bağlamaktadır.

S.S15-Hem duvarcıyım hem de sıvacıyım, ikisi de Tebliğlerde yer alıyor. İkisi için ayrı ayrı mı belge almam gerekiyor?

– Evet, ayrı ayrı ikisi için de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir.

S.S.16-Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yurtdışında çalışanların da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu mudur?

– Eğer çalışanların sigorta kayıtları Türkiye’de bulunuyorsa, tebliğlerde belirtilen mesleklerde yurt dışında çalışan T.C. vatandaşlarının da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur.

S.S.17-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden ve nasıl alınıyor?

– Sınavlara girebilmek için sınav öncesinde ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Meslek bazında sınav ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

– Ayrıca, sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin belge masraf karşılığını da ödemesi gerekmektedir ancak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanan kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

S.S.18-Bulunduğum şehirde sınavlara girebilir miyim?

– Evet, girebilirsiniz. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, aday sayısına ve altyapısına bağlı olarak her şehirde sınav yapabilmektedir.

S.S.19-Sınava girmek ve belge almak için ücret ödeniyor mu?

– Sınavların tamamında ya da bir bölümünde başarısız olan kişiler yeniden sınavlara katılabilirler. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde teşvikten yararlanmak istediğini bildirmiş kişiler 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 3 kez, söz konusu teşvikten yararlanmayan kişiler ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 2 kez sınava girme hakkına sahiptir. Söz konusu ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanıp belge almaya hak kazanamayan kişiler tekrar sınav ücreti ödeyerek sınavlara katılabilirler.

S.S.20-Sınavlarda başarısız olursam ne oluyor? Yeniden sınava girmek için sınav ücreti ödemem gerekiyor mu?

-Sınavların tamamında ya da bir bölümünde başarısız olan kişiler yeniden sınavlara katılabilirler.MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde teşvikten yararlanmak istediğini bildirmiş kişiler 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta toplamda 3 kez, söz konusu teşvikten yararlanmayan kişiler(Elektrik Tesisatçısı Seviye 3)  ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı PRS Belgelendirmede toplamda 2 kez sınava girme hakkına sahiptir.Söz konusu ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanıp belge almaya hak kazanamayan kişiler tekrar sınav ücreti ödeyerek sınavlara katılabilirler.

S.S.21-Sınavlara girmeden önce eğitim veriliyor mu?

– Hayır, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları adayları eğitime tabi tutmaksızın doğrudan sınavlara almaktadır.

S.S.22-Sınavlara girmek için eğitim ya da deneyim şartı veya başka sınav giriş şartları var mı?

-Sınav ve belgelendirmesi yapılabilen ulusal yeterliliklerde İskele Kurulum Elemanı dışında kalan sınavlara katılmak için hiçbir şart bulunmamaktadır.

İskele Kurulum Elemanı için aranan giriş şartı: Yüksekte çalışabilir onaylı sağlık raporu olması gerekmektedir.

S.S.23-Belge almam ne kadar sürer?

– Yetki kapsamında yer alan sınav ve belgelendirme faaliyetleri PRS Belgelendirme Kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Sınav süreleri meslekten mesleğe farklılık gösterebilmektedir. Sınav süreleriyle ilgili bilgiye PRS belgelendirme internet sitemizde yer alan yetkili mesleklere tıklayarak öğrenebileceğiniz gibi iletişim merkezimiz ile iletişime geçerek de öğrenebilirsiniz.

– Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının belge almaya hak kazanan kişileri MYK’ye bildirmesini takip eden 4-6 iş günü içerisinde belgeler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına teslim edilmektedir.

S.S.24-Belgenin geçerlilik süresi var mı?

– Belge geçerlilik süresi ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir. Yeterliliklerin büyük çoğunluğunda bu süre 5 yıl olarak tanımlanmıştır. Bilişim sektöründe yer alan mesleklerde 4 yıl, kaynak mesleklerinde ise 2, 3 veya 6 yıl olarak değişkenlik göstermektedir.

S.S.25-Belge alma zorunluluğu getirilmemiş mesleklerde çalışanların da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekiyor mu?

– Zorunluluk bulunmamakla birlikte mesleki yeterliliğini geçerli kılmak, teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması tavsiye edilmektedir.

S.S.26-Belge almak isteyen kişilere yönelik teşvik veya destek var mı?

– 6111 sayılı Kanun ile güncellenen İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. maddesinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi personel çalıştıranlar için işveren sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteği sağlanmaktadır. Bu destekten yararlanmak için İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. SGK e-bildirge sistemi, yararlanma hakkı elde eden iş yerlerini ve yararlanma sürelerini otomatik olarak hesaplamaktadır.
Bilgi afişine ulaşmak için tıklayınız

    X