ŞİKAYET ÖNERİ VE İTİRAZ

KAPSAM: Personel belgelendirme faaliyetlerine ilişkin tüm tüzel veya gerçek şahıslardan gelen itiraz ve şikâyetleri kapsar.

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikâyet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talebi.

UYGULAMA: Şikayet ve öneriler için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Son ‘’15 gün’’ içinde gerçekleştirilmiş faaliyetlerle ilgili itirazlar kabul edilir. Son ‘’15 günden’’ önceki faaliyetlerle ilgili itirazlar için kişi yasal yollara başvurabilir. Şikâyet ve itirazlar “Şikâyet/İtiraz/Öneri Formu” ile kayıt altına alınır.

ŞİKÂYET / İTİRAZ DEĞERLENDİRİLMESİ:İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikâyetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir.

Tüm itiraz şikâyet kayıtları, Şikâyet/İtiraz/Öneri Formu ile tutulur. Web sitesi üzerinde oluşturulmuş itiraz ve şikâyetler bölümünden ayrıca firmamız iletişim araçlarının herhangi biri ile de itiraz ve şikâyetler yapılabilir.

İtiraz ve şikâyetler, öncelikle firmamız tarafından değerlendirilir. Kayıt altına alınmış itiraz veya şikâyet Personel Belgelendirme Müdürüne iletilir. Çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir.

Şikâyetin gelişinden itibaren 5 iş günü içerisinde şikâyet sonuçlandırılır ve kişiye sonuç yazılı olarak bildirilir. İletilen şikâyet/itirazın sonucunu başvuran kişi uygun bulmadığı taktirde şikâyet ve itiraz komisyonuna iletilmek üzere, şikâyetin yeniden değerlendirilmesini talep edebilir.

Şikâyet sahibine sonuç hakkında yazılı bildirim web sitesi üzerinden veya elektronik posta/mektup/fax ile yapılır. Alınan tüm şikâyet ve itirazlar “Şikâyet/İtiraz Takip Listesi” ile takibi yapılır.

    X