TEKSTİL SEKTÖRÜ

TEKSTİL SEKTÖRÜ

AMAÇ:
Personel Belgelendirme kapsamımızda, ölçme-değerlendirme ve sonuçların değerlendirilmesi faaliyetlerini tanımlamaktır. 

2.0 UYGULAMA:

1. 
Sınavlar değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik/mülakat sınavı (T) ve performansa dayalı sınav (P) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
2.Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
3.Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili PRS BELGELENDİRME Genel Müdürü tarafından imzalanmış ‘’Birim Başarı Belgesi’’ verilir.
4.Her bir yeterlilik birimine ait teorik veya performans sınavlarından herhangi birinden başarısız olan adaya, başarısız olduğu birimden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bir kez daha sınav imkânı sağlanır ancak teşvikten yararlanan adaylar için ise ücretsiz iki kez daha sınav hakkı saklıdır. 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı           halde başarısız olan kişilerin ücretsiz sınav hakkı bulunmamaktadır.
5.Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
6.Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
7.Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
8.Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
9.Teorik sınavlar İlgili ulusal yeterlilikte belirtilen şekilde yapılır.
10.Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden “Sınav Senaryo”larına uygun olarak yapılır.
11.Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen cevap kağıtlarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
12.Uygulama sınavı kontrol listelerinde ulusal yeterlilikte yer alan kritik adımlar puanlamaya dâhil edilmelidir. Söz konusu kritik adımı başaran adaya tam; başaramayan adaya ise sıfır puan verilmesi gerekmektedir.
13.Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
14.İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 36’nın altında olduğu teorik sınavlar için (36 dâhil) tek bir değerlendirici görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 36’dan fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dâhil) değerlendiriciye ilave
olarak bir değerlendirici veya gözetmen görevlendirilmesi gerekmektedir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise her 36 adaya bir değerlendirici veya gözetmen olacak şekilde sayı artırılır.
15.Bir değerlendirici aşağıdaki şartları sağlamak koşuluyla bir gün içerisinde en fazla 16 adayın performans sınavında görevlendirilebilir. Ancak değerlendiricinin bir gün içerisinde, sınavında görevlendirileceği aday sayısı 8 adayın üzerinde ise (8 hariç) kuruluş tarafından kamera çekimi, sınav ortamının düzenlenmesi, kontrolünün sağlanması ve benzeri görevlerin sağlıklı yapılması için değerlendiricinin yanında en az bir gözetmen görevlendirilir.
16.Kamera kayıtları MYK Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberine doğrultusunda yapılır.
17.Sınavlar, MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi doğrultusunda yapılır.
18.Aksi belirtilmedikçe performans sınavına aynı anda en fazla 3 aday alınabilir.
19.Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.


13UY0137-3 BİTİM İŞLEMLERİ  OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.01

Sınav Şekli Başarım Notu
(100 Üzerinden)
Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa
Dayalı Sınav
(P1)
TeorikSınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

A1 X 60 70 16 Performans Sınav Kontrol Listesi 30
A2 X X 60 70 28 Performans Sınav Kontrol Listesi 55 60
Toplam 44 85 60

*Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal    kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.
*Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavında başarılı olması gerekir.
* İşletmedeki Prosese göre performans sınav süresi değişebilir
* Sınavdan 1 gün önce işletmenin iş emri alınarak; komitenin onayladığı parametreleri içerip içermediği kontrol edilmeli ve kontrol edildiği kayıt altına alınmalıdır.
* Adayın sınav anında kullanacağı materyal ve yapılan işleme ait  üretim değerlerinin  yazdığı bir iş emri ile sınav yapılmalı ve bu iş emri sınav dosyasında kayıt altına alınmalıdır. Program komitesinden onaylı olan boş iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler yazılarak PRS gizli kaşeli kapalı zarf içerisinde sınav alanına götürülmelidir.
*Değerler sınav anında yazılacak ise kamera önünde açılan dosyadan çıkan iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler  yazılmalıdır. Kayıt altına alma işlemi kamera önünde  ve gerekli  açıklama ile sınav değerlendiricisi tarafından yapılmalıdır.

 13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.01

Sınav Şekli Başarım Notu
(100 Üzerinden)
Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı
Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

A1 X 60 70 16 Performans Sınav Kontrol Listesi 30
A2 X X 50 60 28 Performans Sınav Kontrol Listesi 55 300
Toplam 44 85 300

 *Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal    kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.
*Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavında başarılı olması gerekir.
* İşletmedeki Prosese göre performans sınav süresi değişebilir
* Sınavdan 1 gün önce işletmenin iş emri alınarak; komitenin onayladığı parametreleri içerip içermediği kontrol edilmeli ve kontrol edildiği kayıt altına alınmalıdır.
* Adayın sınav anında kullanacağı materyal ve yapılan işleme ait  üretim değerlerinin  yazdığı bir iş emri ile sınav yapılmalı ve bu iş emri sınav dosyasında kayıt altına alınmalıdır. Program komitesinden onaylı olan boş iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler yazılarak PRS gizli kaşeli kapalı zarf içerisinde sınav alanına götürülmelidir.
*Değerler sınav anında yazılacak ise kamera önünde açılan dosyadan çıkan iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler  yazılmalıdır. Kayıt altına alma işlemi kamera önünde  ve gerekli  açıklama ile sınav değerlendiricisi tarafından yapılmalıdır.

 13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ Rev.01

Sınav Şekli Başarım Notu
(100 Üzerinden)
Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
TeorikSınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

A1 X 60 70 16 Performans Sınav Kontrol Listesi 30
A2 X X 60 70 28 Performans Sınav Kontrol Listesi 55 150
Toplam 44 85 150

 *Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal    kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.
*Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavında başarılı olması gerekir.
* İşletmedeki Prosese göre performans sınav süresi değişebilir* Sınavdan 1 gün önce işletmenin iş emri alınarak; komitenin onayladığı parametreleri içerip içermediği kontrol edilmeli ve kontrol edildiği kayıt altına alınmalıdır.
* Adayın sınav anında kullanacağı materyal ve yapılan işleme ait  üretim değerlerinin  yazdığı bir iş emri ile sınav yapılmalı ve bu iş emri sınav dosyasında kayıt altına alınmalıdır. Program komitesinden onaylı olan boş iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler yazılarak PRS gizli kaşeli kapalı zarf içerisinde sınav alanına götürülmelidir.
*Değerler sınav anında yazılacak ise kamera önünde açılan dosyadan çıkan iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler  yazılmalıdır. Kayıt altına alma işlemi kamera önünde  ve gerekli  açıklama ile sınav değerlendiricisi tarafından yapılmalıdır.

11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 Rev.01

Sınav Şekli Başarım Notu
(100 Üzerinden)
Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav
(T1) 
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
A1 X 50 70 10 Performans Sınav Kontrol Listesi 20
A2 X 50 70 5 Performans Sınav Kontrol Listesi 10
A3 X X 50 70 30 Performans Sınav Kontrol Listesi 50 25
Toplam 45 80 25

*Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal    kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.
*Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavında başarılı olması gerekir.
* İşletmedeki Prosese göre performans sınav süresi değişebilir
* Sınavdan 1 gün önce işletmenin iş emri alınarak; komitenin onayladığı parametreleri içerip içermediği kontrol edilmeli ve kontrol edildiği kayıt altına alınmalıdır.
* Adayın sınav anında kullanacağı materyal ve yapılan işleme ait  üretim değerlerinin  yazdığı bir iş emri ile sınav yapılmalı ve bu iş emri sınav dosyasında kayıt altına alınmalıdır. Program komitesinden onaylı olan boş iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler yazılarak PRS gizli kaşeli kapalı zarf içerisinde sınav alanına götürülmelidir.
*Değerler sınav anında yazılacak ise kamera önünde açılan dosyadan çıkan iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler  yazılmalıdır. Kayıt altına alma işlemi kamera önünde  ve gerekli  açıklama ile sınav değerlendiricisi tarafından yapılmalıdır.

 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 Rev.01 

Sınav Şekli Başarım Notu
(100 Üzerinden)
Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav
(T1) 
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
A1 X 50 70 10 Performans Sınav Kontrol Listesi 20
A2 X 50 70 5 Performans Sınav Kontrol Listesi 10
A3 X X 50 70 30 Performans Sınav Kontrol Listesi 50 25
Toplam 45 80 25

 *Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal    kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.
*Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavında başarılı olması gerekir.
* İşletmedeki Prosese göre performans sınav süresi değişebilir
* Sınavdan 1 gün önce işletmenin iş emri alınarak; komitenin onayladığı parametreleri içerip içermediği kontrol edilmeli ve kontrol edildiği kayıt altına alınmalıdır.
* Adayın sınav anında kullanacağı materyal ve yapılan işleme ait  üretim değerlerinin  yazdığı bir iş emri ile sınav yapılmalı ve bu iş emri sınav dosyasında kayıt altına alınmalıdır. Program komitesinden onaylı olan boş iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler yazılarak PRS gizli kaşeli kapalı zarf içerisinde sınav alanına götürülmelidir.
*Değerler sınav anında yazılacak ise kamera önünde açılan dosyadan çıkan iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler  yazılmalıdır. Kayıt altına alma işlemi kamera önünde  ve gerekli  açıklama ile sınav değerlendiricisi tarafından yapılmalıdır.

11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.02

Sınav Şekli Başarım Notu
(100 Üzerinden)
Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav
(T1) 
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
A1 X 60 20 35
B1 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
B2 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
B3 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
B4 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
B5 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
B6 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
B7 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
B8 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
B9 X X 60 70 15 Performans Sınav Kontrol Listesi 25 40
Toplam 155 260 360

 *Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal    kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.
*Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavında başarılı olması gerekir.
* İşletmedeki Prosese göre performans sınav süresi değişebilir
* Sınavdan 1 gün önce işletmenin iş emri alınarak; komitenin onayladığı parametreleri içerip içermediği kontrol edilmeli ve kontrol edildiği kayıt altına alınmalıdır.
* Adayın sınav anında kullanacağı materyal ve yapılan işleme ait  üretim değerlerinin  yazdığı bir iş emri ile sınav yapılmalı ve bu iş emri sınav dosyasında kayıt altına alınmalıdır. Program komitesinden onaylı olan boş iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler yazılarak PRS gizli kaşeli kapalı zarf içerisinde sınav alanına götürülmelidir.
*Değerler sınav anında yazılacak ise kamera önünde açılan dosyadan çıkan iş emrine işletmeye ait iş emrindeki değerler  yazılmalıdır. Kayıt altına alma işlemi kamera önünde  ve gerekli  açıklama ile sınav değerlendiricisi tarafından yapılmalıdır.

 

    X